อย่าคุยเรื่องส่วนตัวที่ทำงาน
ถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาทีหลัง
ให้คุยแค่เรื่องงานอย่างเดียว
คนน้อย ปัญหาน้อย
น่าจะมีความสุขมากกว่า
  • 1
โฆษณา