ประโยคคลาสสิค จากเรย์ ดาลิโอ เคยพูดไว้.. “เราควรจัดพอร์ต Asset Allocation ไม่ควรกระจุกเงินลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง เพราะว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าทิศทางตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไร”
กองทุนรวมที่น่าสนใจจาก KS
✅K-CHANGE-A(A) , TMBGQG
✅K-FIXED-A , TMBGINCOME
✅T-PREMIUM BRAND
✅K-CHINA-A(A), K-CHINA-A(D)
ลูกค้า KS สนใจลงทุนในกองทุนรวม สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน
📲 เปิดพอร์ตกองทุนรวมกับ KS ลงทุนได้หลากหลายบลจ.
#KS #KBankLive
แสดงความคิดเห็นของคุณ...