5 มี.ค. 2023 เวลา 10:30
WATER: กรมชลฯ เสริมแกร่งภาคเกษตร เดินหน้าสร้างระบบส่งน้ำอุบลราชธานีอย่างทั่วถึง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกมิติ สามารถส่งน้ำได้อย่างเพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร... อ่านต่อ
โฆษณา