เป็นประโยคเพื่อใช้เตือนสติตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะ เพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่าคนที่ได้ยินได้ฟัง ภูมิคุ้มกันเขาอยู่ในระดับใด จะอ่อนไหว เสียใจง่ายหรือรับความจริงได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งนั่นมันอาจไปทำร้ายเขาได้จริงๆค่ะ
หรืออีกมุมนึง เราอยู่ในจุดที่ดีกว่า มีโอกาสที่ดีกว่า หรือน้ำหนักคำพูดเราดีกว่า จำเพาะเจาะจงต่อผู้รับสารเป็นอย่างดี ก็อาจสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเช่นกัน ดังนั้น ถ้าหากเป็นคำลวงหรือใช้มันในทางที่ผิด หวังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวบางอย่าง คนฟังก็อาจจะเชื่อได้โดยง่าย คำพูดนั้นก็ฆ่าบุคคลที่กล่าวถึงได้เลยเช่นกัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา