ไม่ใช่มั๊ง..มันเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่ง เช่น คนพุทธแบบมหายานของจีน พวกนับถือเจ้าแม่กวนอิม การถือศีลกินเจ จึงเป็นวัฒนธรรมที่ติดมากับคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มหนึ่ง พวกจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันก็ไม่มีธรรมเนียมนี้
ที่เขากินเจ ก็เป็นการขัดเกลาตัวเองแบบหนึ่ง เหมือนคนไทยกลุ่มที่งดเหล้าเข้าพรรษา การกินเจเป็นการฝึกตนเพื่อลดละกิเลส มันก็เท่านั้น
ทีนี้ถ้าเราเข้าใจบริบทอื่น ๆ มากขึ้น เราจะพบประโยชน์มากมายกับการกินเจของคนจีนในอดีต สมัยก่อนประเทศจีนมีประชากรมากมายมหาศาลยิ่งกว่าภูมิภาคใดในโลก ศักยภาพการผลิตอาหารในอดีตของจีนไม่ได้ก้าวหน้าเช่นยุคปัจจุบัน การเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีน
ดังนั้นวัฒนธรรมการกินเจ จึงมีประโยชน์มหาศาล ในยามที่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ขาดแคลน การกินเจ ช่วยให้สามารถหาแหล่งโปรตีนทดแทนจากพืชได้เป็นอย่างดี เราจึงพบว่าถั่วนานาชนิดเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเจ
อย่างไรก็ตามโปรตีนจากพืช มันโครงสร้างทางเคมีแตกต่างจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ถ้าใครสุดโต่งกินแต่ผักไม่กินโปรตีนเลย ก็ คิดดูง่าย ๆ เปรียบเทียบสัตว์กินพืช กับสัตว์กินเนื้อพวกไหน ว่องไว ฉลาดกว่ากัน..อายุมากแล้วกินเจนี่ไม่มีปัญหาอะไร เพราะคนแก่มันไม่เจริญเติบโตอีก แต่ถ้าให้กินเจแต่เด็ก สมองน่าจะพัฒนาได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเด็กที่กิน เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้ครบแน่ ๆ
โฆษณา