ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมมนุษย์เราต้องกินแต่มังสวิรัติล่ะคะ ?
7 มี.ค. 2023 เวลา 08:19 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • ไม่ใช่มั๊ง..มันเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่ง เช่น คนพุทธแบบมหายานของจีน พวกนับถือเจ้าแม่กวนอิม การถือศีลกินเจ จึงเป็นวัฒนธรรมที่ติดมากับคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มหนึ่ง พวกจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันก็ไม่มีธรรมเนียมนี้...
 • ไม่ทำร้ายใคร
  1
 • หลายคนกินด้วยความไม่รู้ว่าการกินเจเป็นไปเพื่อ
  ไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่น แต่กลับกินเพราะอยากได้รับบุญทำทุกอย่างเพื่อตัวเองโดยลืมยกระดับจิต
  ให้เป็นกุศล
  • 3
 • มัน​เป็น​กลุ่ม​เล็ก​ๆเท่านั้น​แหละ​ครับ.. มนุษย์​ทั่วไป​/ทั้วโลก.. กิน​อา​หา​รทุกอย่าง​ครับ​
  1
 • พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามกินเนื้อสัตว์​ แต่มีที่ห้ามไว้ในพระไตรปิฎกเนื่องจากจะมีกลิ่นตัวและอาจเป็นอันตรายจากสัตว์ครับ
  3
 • ข้อคิดสำหรับศีลข้อหนึ่ง
  ท่านโลกนาถภิกขุชาวอิตาเลียน มีหลักประจำตัวว่า "ภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา ไม่ควรกินเนื้อสัตว์เลย" โดยอ้างว่า เป็นการล่วงศีลข้อหนึ่งทางอ้อม และขาดเมตตา... อ่านต่อ
  • 1
 • น่าจะเข้าใจผิด
  มนุษย์ไม่จำเป็นต้องกินแต่มังสวิรัติ
  • 4