คำถาม

ทำไมมนุษย์เราต้องกินแต่มังสวิรัติล่ะคะ ?
7 มี.ค. เวลา 08:19 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • ไม่ใช่มั๊ง..มันเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่ง เช่น คนพุทธแบบมหายานของจีน พวกนับถือเจ้าแม่กวนอิม การถือศีลกินเจ จึงเป็นวัฒนธรรมที่ติดมากับคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มหนึ่ง พวกจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันก็ไม่มีธรรมเนียมนี้...
  • ไม่ทำร้ายใคร
   1
   • หลายคนกินด้วยความไม่รู้ว่าการกินเจเป็นไปเพื่อ
    ไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่น แต่กลับกินเพราะอยากได้รับบุญทำทุกอย่างเพื่อตัวเองโดยลืมยกระดับจิต
    ให้เป็นกุศล
    • 3
    • มัน​เป็น​กลุ่ม​เล็ก​ๆเท่านั้น​แหละ​ครับ.. มนุษย์​ทั่วไป​/ทั้วโลก.. กิน​อา​หา​รทุกอย่าง​ครับ​
     1
     • พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามกินเนื้อสัตว์​ แต่มีที่ห้ามไว้ในพระไตรปิฎกเนื่องจากจะมีกลิ่นตัวและอาจเป็นอันตรายจากสัตว์ครับ
      3
      • ข้อคิดสำหรับศีลข้อหนึ่ง
       ท่านโลกนาถภิกขุชาวอิตาเลียน มีหลักประจำตัวว่า "ภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา ไม่ควรกินเนื้อสัตว์เลย" โดยอ้างว่า เป็นการล่วงศีลข้อหนึ่งทางอ้อม และขาดเมตตา... อ่านต่อ
       • 1
       • น่าจะเข้าใจผิด
        มนุษย์ไม่จำเป็นต้องกินแต่มังสวิรัติ
        • 4