14 มี.ค. 2023 เวลา 01:39 • หนังสือ

ข้อคิดจากหนังสือ

"Think Again" โดย Adam Grant เป็นหนังสือเกี่ยวกับความสำคัญของการทบทวนความเชื่อและสมมติฐานเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ การเรียนรู้ และการเติบโตส่วนบุคคลของเรา ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่คุณสามารถลองปรับใช้จากหนังสือกับชีวิตของคุณได้:
1. น้อมรับความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญา: หนังสือเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญา หรือการเต็มใจที่จะยอมรับเมื่อเราทำผิด และแก้ไขความเชื่อของเราตามหลักฐานใหม่ ด้วยการน้อมรับกรอบความคิดนี้ เราสามารถเป็นผู้เรียน ผู้ทำงานร่วมกัน และผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ดีขึ้น
2. ท้าทายสมมติฐานของคุณ: หนังสือสนับสนุนให้ผู้อ่านท้าทายสมมติฐานและความเชื่อของตนเพื่อหลีกเลี่ยงอคติเชิงยืนยันและความคิดที่คับแคบ การแสวงหามุมมองที่เป็นปฏิปักษ์และตั้งคำถามกับสมมติฐานของเราเอง จะทำให้เราเข้าใจโลกรอบตัวเราได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ฝึกฝนความขัดแย้งที่สร้างสรรค์: หนังสือระบุว่าความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ หรือการโต้วาทีด้วยความเคารพและเปิดใจสามารถนำไปสู่การตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น การรับฟังและมีส่วนร่วมกับมุมมองต่างๆ เราสามารถระบุจุดบอดและอคติในความคิดของเรา และตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้น
4. เรียนรู้จากความล้มเหลว: หนังสือเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความล้มเหลวและน้อมรับกรอบความคิดที่เติบโต โดยเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุง เราสามารถปรับตัวได้มากขึ้นและปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับความท้าทาย
5. ค้นหามุมมองที่หลากหลาย: หนังสือแนะนำว่าการแสวงหามุมมองที่หลากหลายสามารถนำไปสู่การตัดสินใจและนวัตกรรมที่ดีขึ้น ด้วยการมีส่วนร่วมกับผู้คนจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ที่เราอาจไม่ได้พิจารณาเป็นอย่างอื่น
โดยรวมแล้ว "Think Again" นำเสนอข้อโต้แย้งที่น่าสนใจสำหรับความสำคัญของการทบทวนสมมติฐานและความเชื่อของเราใหม่เพื่อให้กลายเป็นผู้เรียนและผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของคุณ คุณจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทางสติปัญญามากขึ้น ท้าทายสมมติฐานของคุณ มีส่วนร่วมในความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้จากความล้มเหลว และค้นหามุมมองที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงความคิดและการตัดสินใจของคุณ
ใครสนใจหนังสือ
ดูรายละเอียดที่ลิ้งก์ 👉https://shope.ee/89z8z4iVBV
โฆษณา