ความขัดแย้งระหว่างประเทศ กรณี สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อยุโรปและทั่วโลก อีกทั้งยังทำให้โลกแบ่งขั้วชัดเจนมากขึ้น เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ และกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ "กองทัพบกไ... อ่านต่อ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา