แม้ว่าเราอาจไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์แบบเชคสเปียร์หรืออัจฉริยะแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ แต่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลายคนมีทักษะและบุคลิกที่ทำให้พวกเขาแตกต่างออกมาจากคนอื่นๆซึ่งสามารถแยกออกมาเป็น 3 ข้อหลักๆได้ดังนี้
1: เริ่มจากก้าวเล็กๆแต่คิดการใหญ่
เข้าใจถึงความสำคัญของการก้าวเล็กๆ ไปสู่เป้าหมาย ตระหนักถึงพลังของการตอบ "ปฎิเสธ" เพื่อมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายของตัวเอง
โฟกัสไปที่ "สิ่งเล็กๆ" และอย่าถูกกดดันด้วยภาพรวมของธุรกิจ แบ่งย่อยเวลาการทำงานเป็นขั้นตอน จัดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานให้คนอื่นให้เป็น
2: กล้าแบกรับความเสี่ยง
เรียนรู้และศึกษาถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในทุกการตัดสินใจกล้ารับความเสี่ยงในระดับหนึ่งและเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกธุรกิจ เพราะหากไม่มีการล้มเหลวเลยก็จะไม่มีการเรียนรู้และเติบโต
3: เชื่อมั่นในตัวเอง
ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและจิตของตัวเองเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ เชื่อมั่นและเป็นคอยเป็นแฟนคลับของตัวเอง
ไม่ว่าจะโดนใครดูถูกเหยียดหยามหากใจเราไม่โลเลยังมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายของตัวเองก็ไม่มีใครมาทำอะไรเราได้
ในทุกความล้มเหลวหากเจ้าของไม่ยอมแพ้ธุรกิจจะยังกลับมาโตใหม่ได้เสมอ
.
เขียนและเรียบเรียงโดย MotivatedMind
.
#Motivatedmind
#Entrepreneur
#Business
แสดงความคิดเห็นของคุณ...