* มองเข้ามาภายในตัวเอง จดจ่อ สังเกตุตัวเองอยู่เสมอ ถามสิ่งที่อยู่ในใจเรา สิ่งไหนเราทำแล้วมีความสุข สิ่งไหนต้องฝืนใจทำ สิ่งไหนไม่ต้องพยายามแต่ก็ทำได้ดี สิ่งไหนที่เราเพลิดเพลินอยู่กับมันได้นานๆ ไม่รู้เบื่อ สิ่งไหนทำแล้วรู้สึกชีวิตมีความหมายอะไรบางอย่าง สิ่งไหนคือความฝัน ความหวังภายในใจเรา
* พยายามค้นหาตัวเองจากภายในตัวเราเอง เราไม่สามารถค้นหาตัวเราได้จากการมองหาที่ภายนอก
* เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอ
* ใช้ชีวิตไปตามที่ควรเป็น เป็นตัวของตัวเอง ให้เวลากับการทำความเข้าใจตัวเองแม้ว่าอาจไม่สามารถกำหนดเวลาได้ การเร่งรัดมีแต่ทำให้ทุกข์โดยไม่จำเป็น
* อย่าคาดหวังว่าต้องค้นให้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ บางครั้งสิ่งที่ถนัดที่ทำแล้วมีความสุขอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่ในมุมคนอื่น แต่ยิ่งใหญ่ในใจเราก็มี เช่นคนบางคนหมดเวลาไปกับการเรียน การทำงานแบบที่สังคมต้องการมานาน เพียงเพื่อจะพบว่า สิ่งที่ทำและทำได้ดี มีความสุขที่ได้ทำ คือการจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถนำมาทำเป็นอาชีพได้ เป็นต้น
สุดท้ายที่อยากจะบอก คือพยายามทำความรู้จักตัวเองให้มากๆ ความรู้ในตัวตนเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นในการใช้ชีวิต เพราะจะช่วยให้เราใช้ความรู้เรื่องอื่นๆอย่างเปี่ยมปัญญาได้ค่ะ
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา