29 มี.ค. 2023 เวลา 02:18 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

บาทหลวง อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังถูกท้าทายโดย ChatGPT

บาทหลวงเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการพูดมาก โดยเฉพาะการเทศน์ในโบสถ์ ซึ่งมักจะต้องมีการอ้างอิงถึงข้อความในคัมภีร์ไบเบิ้ลอยู่เสมอ ๆ
ChatGPT กลับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดี โดยสามารถอ้างถึงวรรคต่าง ๆ ในคัมภีร์ได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียว นั่นเป็นเพราะบทเทศน์มีอยู่บนอินเตอร์เน็ตมากมาย ทำให้ ChatGPT เลียนแบบได้ค่อนข้างดีทีเดียว อย่างไรก็ตาม บทดังกล่างยังมักจะขาดอารมณ์ และความลึกซึ้งในการเข้าถึงผู้ฟังอยู่บ้าง ซึ่งปัญหาตรงนี้ถูกแก้ไปบ้างใน GPT-4 ที่ทำให้ดูเหมือนจริงมากขึ้น
3
หากวันใดที่ระบบ Video AI มีดูเหมือนจริงมาก เราอาจจะได้เห็น Church of ChatGPT กันได้เร็ว ๆ นี้ และจะน่าสนใจมาก เพราะมันสามารถทำบทเทศน์ให้เฉพาะเจาะจงกับคนฟังได้เลยทีเดียว ซึ่งยิ่งน่าจะเข้าถึงคนฟังมากไปอีก
4
อีกหนึ่งบทบาทก็คือการสารภาพบาป หาก ChatGPT ถูกทำให้สามารถรับฟัง และโต้ตอบได้ผ่านเสียง มันคงทำให้มันเป็นการสารภาพบาปที่เป็นความลับได้เป็นอย่างดี
4
อ้างอิง :
โฆษณา