3 เม.ย. 2023 เวลา 13:37 • ไลฟ์สไตล์
ทุก​คน​มี​เหตุผล​นะ​ครับ.. ธรรมชาติ​ของ​มนุษย์​มัน​ต้อง​มี.. ID.. EGO.. SUPEREGO.. มาก​/น้อย​แล้ว​แต่​บุคคล​นะ​ครับ
โฆษณา