4 เม.ย. 2023 เวลา 00:40 • ความคิดเห็น
คือจุดที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร หรืองานในส่วนที่เราทำได้ เมื่อถึงจุดนั้นก็คงไม่มีความจำเป็น ที่จะอยู่ต่อ น่าจะไปหาในสถานที่ที่เราสามารถแสดงศักยภาพได้ น่าจะเหมาะสมกว่า
โฆษณา