ครูที่ให้ความรู้ความรักแบบศิษย์กับครูและเตือนสติลงโทษเมื่อเราทำผิดครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา