โลกของการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโครงการทั่วไป การประชุมตามปกติ หรือจะ Pitch งานกับนักลงทุน นำเสนอไอเดียเพื่ออนุมัติ ฯลฯ... ดูเพิ่มเติม
1
โฆษณา