21 เม.ย. 2023 เวลา 01:00 • อาหาร

อิตาลีสวนกระแสโลก!! เข้มงวดการนำแมลงมาเป็นอาหาร

ถ้าพูดถึงอาหารแห่งอนาคต “แมลง” จัดว่าเป็นอาหารอันดับต้นๆที่หลายคนนึกถึง เพราะแมลงให้โภชนาการสูง ให้โปรตีน ไขมัน และวิตามินให้โปรตีนสูงกว่าเนื้อวัวใช้พื้นที่และการลงทุนที่น้อยสามารถหาได้ง่าย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้คนหันมาสนใจและบริโภคอาหารที่ทำจากแมลงมากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางประเทศที่ยังเข้มงวดเรื่องการนำแมลงมาประกอบอาหาร หนึ่งในนั้นคือประเทศอิตาลี
รัฐบาลอิตาลี ได้ออกกฎหมายว่าด้วยแมลง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งได้จำแนกความแตกต่างของแมลงที่กินได้ในแต่ละชนิด โดยกฎระเบียบฉบับใหม่นี้ต้องแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เพื่อตรวจสอบ จะมีเวลา 90 วันในการให้ความคิดเห็น และในกรณีที่ไม่มีการตอบกลับ จะใช้กฎการยินยอมแบบเงียบ ทั้งนี้สหภาพยุโรปสามารถแนะนำให้รัฐบาลอิตาลีแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวได้ในกรณีที่ขัดแย้งกับกฎระเบียบสหภาพยุโรป
อิตาลีเป็นประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมสูง รัฐบาลต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับผลิตภัณฑ์ Made in ltaly และปกป้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ได้ส่งกฎหมาย 4 ฉบับไปยังกรุงบรัสเซลส์ โดยฉบับหนึ่งสำหรับแมลงแต่ละประเภท (ปัจจุบัน สหภาพยุโรปได้อนุญาตให้จำหน่ายแมลง 4 ชนิดแล้ว ได้แก่ หนอนนก (Tenebrio molitor larva) ตั๊กแตนโลคัสต้า (Locusta migratoria) จิ้งหรีดขาว (Acheta domesticus/House cricket) และหนอนใยผัก (Alphitobius diaperinus larvae)
โดยระบุกฎระเบียบ ข้อบ่งชี้ และข้อผูกมัดสำหรับการตลาดของผลิตภัณฑ์จากแมลงที่มีทั้งเหมือนกับและนอกเหนือไปจากที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ โดยกำหนดให้มีการติดฉลากที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแป้งบดที่ใช้ ระบุสารก่อภูมิแพ้ ตลอดจนการจัดชั้นวางสินค้าพิเศษแยกต่างหาก เป็นต้น เหมือนกับที่ใช้กับสินค้าออร์แกนิกหรือปราศจากกลูเตน
การห้ามจำหน่ายเนื้อสังเคราะห์ (Synthetic meat) ในระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอิตาลี ยังได้ชี้แจงการออกกฎหมายห้ามการใช้เนื้อสังเคราะห์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการป้องกันไว้ก่อนและด้านความปลอดภัยทางอาหาร โดยได้รับแรงผลักดันมาจากหน่วยงานเทศบาลเกือบ 2,000 แห่ง ภูมิภาคต่างๆ สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง และจากสมาพันธ์สินค้าเกษตร Coldiretti ที่มุ่งมั่นที่จะห้ามการผลิต การตลาด และการบริโภคเนื้อสังเคราะห์
เนื่องจากปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ชัดเจน และเพื่อปกป้องวัฒนธรรมและประเพณีอาหารอิตาลีรวมถึงการว่างงานอาจมากขึ้น และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ในความเห็นของรัฐบาล เนื้อสังเคราะห์ไม่สามารถรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีได้
ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน
ประเทศอิตาลี
1. ผู้ประกอบการไทยต้องตระหนักว่า อิตาลีเป็นประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมสูง การนำเสนอสินค้าจึงควรตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่มีความอยากทดลอง และไม่ยึดติดกับธรรมเนียมประเพณีมากนัก
2. ผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบของสหภาพยุโรป รวมถึงกฎหมายของอิตาลีอย่างชัดเจน เนื่องจากไทยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและการส่งออกแมลง และสามารถยื่นขออนุญาตทำการตลาดในสหภาพยุโรปได้ เพราะหากผ่านการพิจารณา ก็จะสามารถขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
3. ถึงแม้รัฐบาลอิตาลีจะมีความเข้มงวด แต่ภาคเอกชนของอิตาลีกำลังให้ความสนใจในการเพาะเลี้ยงแมลง และมีการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งที่ใช้เป็นอาหารสำหรับบริโภคของคนทั่วไป (ในรูปของผงแป้งเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมอาหาร มากกว่าการทานแมลงเป็นตัวๆ) และโดยเฉพาะตลาดอาหารปศุสัตว์สำหรับ ไก่ สุกร ปลา และสัตว์เลี้ยงในบ้าน
เช่น แมว สุนัข นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ ในส่วนนี้มีแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์จากแมลงเพิ่มมากขึ้น และยังไม่เพียงพอต่อการเข้ามาแทนอาหารสัตว์แบบดั้งเดิม
Reference
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
โฆษณา