23 เม.ย. 2023 เวลา 08:29 • หนังสือ

รวมเรื่องสั้น รพินทรนาถ ฐากูร Selected Short Stories

รพินทรนาถ ฐากูร คือนักเขียนโนเบลคนแรกของเอเชีย ในเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานเรื่องสั้นของเขาไว้ทั้งหมด 14 เรื่อง แปลจากภาษาอังกฤษโดย เจือ สตะเวทิน และคณะ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สาคร
ปกนี้เป็นการนำมาพิมพ์เป็นครั้งที่ 3
เมื่อปี 2504 เป็นครบรอบ 100 ปี รพินทรนาถ ฐากูร
อินเดียและประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ได้จัดงานฉลองวาระนี้ นอกจากจัดงานรำลึกสดุดีแล้วยังมีการพิมพ์ "รวมเรื่องสั้นของ รพินทรนาถ ตะกอร์" ออกมาด้วย
ในปี 2566 ครบรอบ 110 ปี รางวัลโนเบลที่มอบให้แก่คนเอเชียคนแรก
อัศศิริ ธรรมโชติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ และท่านยังเป็นศิลปินแห่งชาติ อยากให้นำมารวบรวมเรื่องสั้นในวาระ 100 ปี รพินทรนาถ ฐากูร มาจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ด้วยการบรรณาธิการ ตรวจทานใหม่ แต่ยังคงรักษาสำนวนการแปลของนักแปลรุ่นครูเอาไว้เป็นกรณีศึกษา
เพราะเรื่องชุดนี้เคยเป็นบทเรียนอันสำคัญต่อการอ่านและการเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยและยังทันสมัยอยู่เสมอ
ถึงแม้จะมีนักเขียนเอเชียคนต่อ ๆ มาได้รับรางวัลโนเบล แต่ความคิดเชิงอุดมการณ์ต่อแผ่นดิน ผู้คนและบ้านเมืองของรพินทรนาถ ฐากูร หาได้ยิ่งหย่อนไปกว่านักเขียนสมัยใหม่แต่อย่างใดไม่ และหากพิจารณาถึงระดับคุณธรรมแล้ว
รพินทรนาถ ฐากูร ย่อมหยัดยืนขึ้นโดดเด่นเสียยิ่งกว่า : ปกหลัง รวมเรื่องสั้น รพินทรนาถ ฐากูร
Selected Short Stories
เล่มนี้ยิ่งได้อ่านประวัติความเป็นมาของท่านผู้เขียน รพินทรนาถ ฐากูร ด้วยแล้วยิ่งน่าอ่าน และยังเป็นแรงบันดาลใจ กำลังใจที่ดีมากค่ะ สำหรับใครที่เป็นนักเขียน อยากเขียนนิยาย หรือเรื่องสั้นนะคะ ลองหามาอ่านเสริม เพิ่มคลังคำศัพท์ และสไตล์งานเขียนดูนะคะ
เรื่องสั้น กับนวนิยายสั้น แตกต่างกันอย่างไร ?
ตอบ : เรื่องสั้นเป็นงานเขียนสั้น ๆ ของนวนิยายที่โดยทั่วไปมีโครงเรื่องเดียว ตัวละครจำนวนน้อย และฉากที่จำกัด โดยปกติจะมีความยาวตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 คำ
ในทางกลับกัน นวนิยายขนาดสั้นหรือที่เรียกว่าโนเวลลานั้นยาวกว่าเรื่องสั้นแต่สั้นกว่านวนิยาย โดยปกติจะมีความยาวตั้งแต่ 20,000 ถึง 50,000 คำ
นวนิยายขนาดสั้นมักมีโครงเรื่อง การพัฒนาตัวละคร และฉากที่ซับซ้อนกว่าเรื่องสั้น
ขอบคุณค่ะ
ผู้สังเกตการณ์
โฆษณา