24 เม.ย. 2023 เวลา 09:42 • สุขภาพ

คุณรู้หรือไม่ ว่า ....

นอนอย่างไรถึงจะดี ?
การนอนไม่พอ หรือการนอนผิดเวลา มีผลร้ายต่อสุขภาพ
ช่วงเวลา Golden Time ที่ดีที่สุด คือ การนอนเวลา 21.00 น. แต่ถ้าการงานยังคั่งค้าง ควรจะนอนอย่างช้าที่สุด คือ 23.00 น. เนื่องจาก Growth Hormone ทำงาน และ เวลาที่ตับขับสารพิษจะอยู่ในช่วงเวลานี้ ส่วนช่วงเช้า เวลา 06.00 ควรจะเป็นเวลาขับถ่าย เพราะสารพิษที่ขับออกมาจากตับ จะถูกกำจัดที่ระบบลำไส้ใหญ่ และกระเพาะปัสสาวะ ถ้าไม่ขับถ่ายจะเกิดการดูดซึมสารพิษกลับสู่กระแสเลือด ซึ่งจะไปส่งผลกระทบตอนที่มีอายุมาก
#ปันบุญมาร์เก็ต #บริโภคผักผลไม้ #สุขภาพดี #ขับถ่ายดี #มะเร็งลำไส้ #โรคหัวใจ #โรคหลอดเลือดสมอง
โฆษณา