24 เม.ย. 2023 เวลา 13:51 • ไลฟ์สไตล์

เปลี่ยนแปลง

ถ้าจะภาวนาขอให้สถานการณ์ที่เจอเปลี่ยนไป
ให้ระลึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นเพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลง
-Vex King-
ติดตามเราได้ที่👾
📲FB: @learntolearnth
📲IG: @learntolearnth
📲Twitter: @learntolearnth
📲TikTok: @learntolearnth
📲Blockdit: @learntolearn
📲Line OA: @learntolearn
โฆษณา