24 เม.ย. 2023 เวลา 15:44 • สุขภาพ

วิตามินดี กับ รูปแบบยาที่ใช้บ่อย

วันนี้เรามาต่อเรื่อง วิตามินดี กันต่อจากตอนที่แล้วนะคะ
วิตามินดี มี 2 รูปแบบ
vitamin D2 (ergocalciferol) ได้จากพืชและยีสต์ ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้
vitamin D3(cholecalciferol) ร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ ที่ผิวหนังเมื่อสัมผัสแสงแดด ยูวีบี  หรือได้จาก การรับประทานอาหารที่มาจากสัตว์ ได้แก่ไข่แดง นม เนยน้ำมันตับปลา และปลาที่มีไขมันสูง เช่นปลาแซลมอนปลาซาดีน
โดยร้อยละ 80 ของวิตามินดีในร่างกาย ได้จากการสังเคราะห์บริเวณผิวหนัง ส่วนอีกร้อยละ 20 ได้มาจากการรับประทานอาหารตามข้างต้น
.
วิตามินดี 2 และวิตามินดี 3 เป็นโปรฮอร์โมนที่ยังไม่มีฤทธิ์การรักษา เมื่อเข้าไปร่างกาย จะถูกเปลี่ยนรูปที่ตับ และที่ไต จึงจะสามารถทำงานไดั
ที่ตับจะ ถูกเปลี่ยนเป็น วิตามินดี ที่เรียกว่า calcidiol
ที่ไต จะถูกเปลี่ยนเป็น วิตามินดี ที่เรียกว่า calcitriol
วิตามินดีและปริมาณที่แนะนำ
.
หน่วยความแรงของวิตามินดี เป็น IU (International unit)
โดยเทียบ 40 IU= 1 mcg ( ไมโครกรัม)
ปริมาณที่แนะนำสำหรับคนทั่วไป
อายุ 0-12 เดือน  400 IU (10 mcg)
อายุ 1-70 ปี         600 IU (15 mcg)
อายุ >70 ปี          800 IU (20 mcg)
รูปแบบยาที่ใช้ทางการแพทย์ และพบบ่อย
.
- vitamin D2 (Ergocalcifetol) ใช้ในโรคกระดูกพรุน โรคไต
- vitamin D3 (cholecalcifetol) พบได้ในรูปแบบวิตามินดีเดี่ยว หรือ รวมกับเกลือแร่อื่นๆ เช่น แคลเซียม
- calcitriol แนะนำใช้ในโรคไต
- อนุพันธ์ของวิตามินดี  
เช่น  alfacalcidiol เป็นอนุพันธ์ของวิตามินดี 3 ชนิดสังเคราะห์ แนะนำใช้ในโรคไต
สรุป การรับประทานวิตามินดี ในกรณีที่ต้องการรับประทานเสริม ก็สามารถรับประทานได้ แต่ไม่ควรมากเกิน 600 iu /วัน
.
แต่ในกรณีที่มีภาวะขาดวิตามินดี  ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงได้ง่ายๆ รวมถึงอาจก่อให้เกิดนิ่วในไตได้ โดยเฉพาะเมื่อรับประทานร่วมกับผลิตภัณฑ์แคลเซียม
.
ดังนั้นการออกกำลังกาย หรือออกไปรับแดด ในช่วงเช้า 8 ถึง 10 หรือบ่าย 15 ถึง 17 ในช่วงแดดซึ่งมีแดดอ่อนๆ ประมาณวันละ 15 ถึง 30 นาที ก็ช่วยเพิ่มวิตามินดี และยังช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าได้ด้วยคะ
.
.
ข้อมูลอ้างอิง
1.วิตามินดี ประโยชน์ดีๆ มีมากกว่าที่คิด | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล
2.วิตามินดี ป้องกันกระดูกหัก จริงหรือ | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล
3.บทความวิชาการ เรื่องวิตามินดีกับโรคไตเรื้อรัง
#เรื่องเล่าจากห้องยา
#วิตามินดี
#ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยา
โฆษณา