กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัฐเซีย ประกาศให้มีการทดลองใช้ระบบเครื่องหมายติดตามและตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (chestny ZNAK track & trace digital system) กับสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (non-alcoholic beverages) ที่วางจำหน่ายรัฐเซียระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
โดยหากผลการทดลองเป็นที่น่าพึงพอใจจะมีการกำหนดให้เป็นเครื่องหมาย ภาคบังคับสำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่มีมีแอลกอฮอล์ต่อไป ทั้งนี้ในช่วงการทดลองผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ขายสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในรัฐเซีย สามารถเข้าร่วมการทดลองได้ตามความสมัครใจ เครื่องหมาย chestny ZNAK เป็นเครื่องหมายติดตามและตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับ QR Code
ซึ่งเครื่องหมาย chestny ZNAK จะเก็บรวบรวม ข้อมูลของสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย เช่น ชื่อผู้ผลิต วิธีการขนส่งและวันและสถานที่จำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้สินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัฐเซียกำหนดให้ทดลองติดเครื่องหมาย chestny ZNAK เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มจากถั่วเหลือง เครื่องดื่มสำเร็จรูป ที่เติมน้ำตาลหรือสาร ให้ความหวานหรือแต่งกลิ่นอื่นๆ และน้ำผลไม้ / น้ำถั่ว / น้ำผักที่ไม่ผ่านการหมัก และไม่เติมแอลกอฮอล์ เป็นต้น
การประกาศเริ่มทดลองใช้เครื่องหมาย chestny ZNAK กับสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ข้างต้นมีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้าน โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของรัฐเซียบางส่วนเห็นว่าขณะนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะริเริ่มการใช้เครื่องหมายภาคบังคับใหม่ๆ เพราะอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการเนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการในตลาดรัฐเซียก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
ในทางกลับกันมีผู้ประกอบการสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บางรายที่เห็นประโยชน์ของเครื่องหมาย chestny ZNAK และพร้อมจะปฏิบัติตามหากรัฐบาลรัฐเซียกำหนดให้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายภาคบังคับสำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในอนาคต
ความคิดเห็นของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงมอสโก ประเทศรัฐเซีย
 
รัฐบาลรัฐเซียเริ่มใช้ระบบ chestny ZNAK track & trace digital system ตั้งแต่ปี 2562 โดยปัจจุบันเครื่องหมาย chestny ZNAK เป็นเครื่องหมายภาคบังคับสำหรับสินค้าหลายประเภทที่จำหน่ายในรัฐเซีย เช่น ยารักษาโรค น้ำดื่ม นม น้ำหอม เสื้อขนสัตว์ บุหรี่ รองเท้า ยางรถยนต์ และกล้องถ่ายรูป เป็นต้น
ทั้งนี้ รัฐบาลรัฐเซียมีแนวโน้มที่จะขยายประเภทสินค้าที่ต้องติดเครื่องหมาย chestny ZNAK เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลรัฐเซียได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในรัฐเซียเกือบทุกประเภทไม่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในรัฐเซียหรือสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องติดเครื่องหมายดังกล่าว ดังนั้น ผู้ส่งออกสินค้าไทยไปรัฐเซียจึงควรติดตาม
Reference
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงมอสโก ประเทศรัฐเซีย
1 ถูกใจ
1 แชร์
313 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา