28 เม.ย. 2023 เวลา 12:34 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เพราะปัญญาในการรู้ผิดชอบชั่วดี แยกแยะว่าอะไรควรหรือไม่ควร มันต่างกัน
โฆษณา