28 เม.ย. 2023 เวลา 13:22 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ศีลไม่เสมอกัน สภาวะธรรมที่เกิดในใจก็ให้ผลต่างกัน หากรักษาศีล 5 ให้ครบกันทุกคน บนโลกนี้คงสงบสุขละครับ
โฆษณา