28 เม.ย. 2023 เวลา 23:27 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
จิตใจที่ต่างกัน เกิดจากการบ่มเพาะที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม การได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีมากน้อยแค่ไหน...
โฆษณา