29 เม.ย. 2023 เวลา 03:17 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เพราะพื้นฐานครอบครัว สติปัญญา สามัญสำนึก และสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับประสบการณ์ที่พบเจอ ไม่ว่าพื้นฐานจิตใจจะเคยดีมากขนาดไหน เจอคนแย่ๆบ่อยๆก็ฉุดระดับจิตใจเราลงไปได้เหมือนกัน
โฆษณา