29 เม.ย. 2023 เวลา 03:18 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
กินอาหาร ต่างกัน ครับ อาหาร นอกและอาหารใน
เลือกกินของสะอาด จิตก็สะอาด เลือกกินของ สกปรก จิตก็สงกปรก ครับ จิตเป็นผ้าขาวเหมือนภาชนะ
ใส่น้ำแดงลงในแก้ว ก็เป็นสีแดง สีดำตามน้ำ ที่อยู่ด้านใน
โฆษณา