29 เม.ย. 2023 เวลา 03:24 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
แล้วทำไมมันถึงจะต้องเหมือนกันล่ะ หลักไตรลักษณ์ของศาสนาพุทธก็ว่าไว้ว่า ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง แล้วถ้ามันเหมือนกันแล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรือ ถ้าเลวเหมือนกัน? ดีเหมือนกัน?
โฆษณา