29 เม.ย. 2023 เวลา 14:45 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
พื้นฐานความคิด สิ่งแวดล้อม และผู้นำทางความคิดทีีเค้ายอมรับนับถือค่ะ
โฆษณา