เพราะเหตุที่ทำให้ต่างกัน มีมากกว่าเหตุที่ทำให้เหมือนกัน จึงต่างกัน
ต่างกันเพราะ ร้อยพ่อพันแม่ หมื่นเมืองแสนหมู่บ้าน หลายสิบล้านคน
เหตุที่ทำให้(อยาก)​เหมือนกันคือ คุณดูเขาสิ เขาเป็นแบบนั้น เขาทำแบบนี้ เขาได้อย่างนั้น คุณได้แค่นี้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา