ความพยายาม

รากของความพยายามนั้นขม
แต่ผลของมันนั้นหวาน
ติดตามเราได้ที่👾
📲FB: @learntolearnth
📲IG: @learntolearnth
📲Twitter: @learntolearnth
📲TikTok: @learntolearnth
📲Blockdit: @learntolearn
📲Line OA: @learntolearn
#learntolearnth
#จากศูนย์สู่อิสรภาพทางการเงิน
#mindset
#attitude #motivation
  • 1
โฆษณา