ด้วยความที่ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้ความคิด มากกว่าการใช้ความจำ สำหรับบางคนจะพบว่า มันยากที่จะ เรียนให้ได้ดี หรือเชี่ยวชำนาญ หากไร้ซึ่งการฝึกฝน หรือฝึกใช้ความคิดสม่ำเสมอ
ตัวอย่างรูปเรขาคณิตข้างต้น มีโจทย์ว่า จงทำการแบ่งพื้นที่ ให้เท่าๆกัน ดังนี้ (ภายในเวลา 5 นาที)
1. แบ่งพื้นที่ A เป็น 2 ส่วน
2. แบ่งพื้นที่ B เป็น 3 ส่วน
3. แบ่งพื้นที่ C. เป็น 4 ส่วน
4. แบ่งพื้นที่ D. เป็น 5 ส่วน
จากโจทย์ข้างต้น ในจำนวน 10 คน มีคน 8-9 คน ที่สามารถ มองเห็นวิธีแบ่ง พื้นที่ A ในทันที และแบ่งพื้นที่ B ได้ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา เมื่ออ่านโจทย์จบ
น้อยกว่า 3 คน ที่สามารถแบ่งพื้นที่ C ได้ใน 30 วินาทีแรก และอาจมีจำนวนถึง 5 คนที่ต้องใช้เวลา เกือบนาทีกว่าจะสังเกตเห็น จนสามารถแก้โจทย์ได้ และ มากกว่า 1 คนที่ข้ามข้อนี้ โดยอาจหวังว่าจะกลับมาทำใหม่เมื่อ แก้ปัญหาแบ่งพื้นที่ D แล้ว
การแบ่งพื้นที่ D หลังจากแบ่งพื้นที่ 3 ข้อข้างต้นแล้ว กลับใช้เวลามาก ขนาดที่ มากกว่า 2 คนใช้เวลาจนหมดโดยยังไม่มีไอเดียว่า มันจะทำได้อย่างไร และมากกว่าครึ่งคิดว่าข้อนี้ยากสุด
อย่างไรก็ตาม นี่คือบทเรียน ที่พิสูจน์ว่าสมองที่ได้รับการฝึกฝน จะมองหาวิธีที่หลากหลาย ผ่านการลองผิดลองถูก จนเกิดแนวทางแก้ไขปัญหาได้ โจทย์ข้อ 4 นั้นหากถูกสลับ มาเป็นข้อแรก จะเป็นโจทย์ที่ง่ายที่สุดในบรรด 4 ข้อ โดยข้อที่ยากที่สุดยังคงเป็น ข้อ 3.
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา