สุขภาพดีเริ่มต้นจากอะไร ?
สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา เริ่มต้นที่ mindset ที่ดี ถ้าเรากินสิ่งที่ถูกต้อง ใช้ชีวิตแบบที่ถูกต้อง คิดถูกต้อง มีความมุ่งมั่นถูกต้อง ก็จะมีสุขภาพดี โดยเฉพาะเริ่มต้นที่สุขภาพจิตใจที่แข็งแรง จะมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงเสมอ สุขภาพใจ กับ สุขภาพกาย ต้องควบคู่กัน
#ปันบุญมาร์เก็ต #บริโภคผักผลไม้ #สุขภาพดี #ขับถ่ายดี #มะเร็งลำไส้ #โรคหัวใจ #โรคหลอดเลือดสมอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา