4 พ.ค. 2023 เวลา 14:34 • สุขภาพ

Memantine

วันนี้มาต่อด้วยเรื่องยาของอัลไซเมอร์อีกตัวนึง ยาตัวนี้จะเป็นยาคนละกลุ่มกับยาในบมความก่อนหน้านี้ ชื่อยา Memantine เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง NMDA receptor(NMDA receptor antagonist
.
NMDA receptor คืออะไร เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์อย่างไร
ในภาวะปกติ ระบบกลูตาเมต (glutamate system) มีผลต่อการเรียนรู้และความจำ แต่เมื่อมีการตายของเซลล์ประสาท จะเกิดการหลั่งของกลูตาเมตออกมามาก ซึ่ง กลูตาเมตที่หลั่งออกมานี้ จะจับกับ NMDA receptor ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาท หากมีการกระตุ้นมากเกินไป จะมีผลทำให้แคลเซียมเข้าสู่เซลล์ปริมาณมาก และทำให้เซลล์ประสาทตายไป
การเข้าไปจับกับ NMDA receptor บางส่วน จึงเป็นการป้องกันไม่ให้กลูตาเมตทำงานมากเกินไป อันส่งผลให้แคลเซียมเข้าเซลล์มากและเป็นพิษต่อเซลล์ลดลง
ขนาดยาที่ใช้แนะนำให้เริ่มจาก 5 mg วันละ 1 ครั้งในมื้อเย็น และปรับเพิ่มเรื่อยๆ ครั้งละ 5 mg ทุกสัปดาห์ จนถึงขนาดที่แนะนำคือ 10 mg วันละ 2 ครั้งเช้าเย็น
.
มีประโยชน์เฉพาะในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ระยะปานกลางถึงรุนแรงเท่านั้นยานี้สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกับยากลุ่ม AchEI ได้เช่น donepezil ได้ผลดีกว่าเมื่อเทียบกับยา donepezil ตัวเดียว
.
***ยามีประสิทธิผลน้อยสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม ที่เกิดจากหลอดเลือดในสมอง
.
ยามีผลข้างเคียงน้อย เช้น มึนงง สับสน ปวดศีรษะ ท้องผูก
.
อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่พบมากขึ้นในผู้สูงอายุ และการดำเนินของโรค เกิดขึ้นอย่างช้าๆ การใช้ยา ช่วยชะลอการเสื่อมให้ช้าลง ร่วมกับการรักษาแบบไม่ใช้ยา โดยต้องได้รับความเข้าใจและ ความอดทนจากผู้ดูแลอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุด
.
.
ข้อมูลอ้างอิง
-บทความพิเศษ เรื่องภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ โดย ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
-บทความวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เรื่อง Alzheimer's disease
#เรื่องเล่าจากห้องยา
# ให้คำปรึกษาปัญหาด้านยา
เครดิตภาพจาก GERD Altmann จาก pixabay
โฆษณา