10 พ.ค. 2023 เวลา 06:09 • ปรัชญา

“สติเป็นของสำคัญมาก”

ถ้าสติไม่มี จิตคิดไปนอกโลกนอกสงสารเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองไม่รู้ตัว ดูเจ้าของก็รู้วันนี้มีสติกี่ชั่วโมงในระยะที่มีสติตั้งท่านั้นกิเลสจะไม่เกิดกิเลสเกิดเวลาเผลอสติ
ถ้ากิเลสมีอยู่นั้นกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหน สตินี้กั้นไว้อยู่หมดเลย สติจึงเป็นของสําคัญมาก ฝึกจนได้ที่ได้ฐานแล้วสงบเย็นลงไปเรื่อยๆ ถ้ามีสติ
ถ้าสติไม่มีแล้วความเพียรก็สักแต่ว่า เดินจงกรมก็มีแต่ร่างเดินจงกรม จิตคิดไปนอกโลกนอกสงสาร แล้วเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองไม่รู้ตัว
ในทางจงกรมในที่ภาวนานั้นแหละ มันอยู่ในนั้น กิเลสมันอยู่กับหัวใจ ว่าเราเดินจงกรม ใจมันก็เดินสั่งสมกิเลส ภายในตัวของมันจะภาวนาแบบไหนกิเลสมันก็ภาวนาของมัน เผาหัวใจคนตลอดเวลาเราไม่รู้นะ
…………………………
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
โฆษณา