11 พ.ค. 2023 เวลา 16:38 • ปรัชญา

“ชีวิตของสมณะ”

ชีวิตของสมณะ คือความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ เป็นชีวิตอันสดชื่น
เราเป็นสมณะศากยบุตรที่มีศีลบริสุทธิ์
ไม่จำเป็นต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียว
.
แม้เกิดกาลใด สถานที่ใด หรือเป็นลูกเต้า เหล่าชาติชั้นวรรณะใด
ก็คือสมณะศากยบุตรคนหัวปี คนกลาง และคนสุดท้องโดยสมบูรณ์อยู่นั่นเอง เช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งต่างเกิดในสถานที่และเวลาต่างกัน แต่ก็เป็นลูกของพ่อแม่โดยสมบูรณ์ด้วยกันฉะนั้น
(ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หน้า ๙๗)
โฆษณา