11 พ.ค. 2023 เวลา 16:59 • ปรัชญา

"เรื่องของคนจริง"

สมัยที่หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท บวชใหม่ ๆ ท่านเห็นชาวบ้านที่มาวัดมีความตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนา ท่านนึกละอายใจ จึงนึกด่าตัวเองว่า
“ไอ้ห่า!...มึงเป็นพระให้เขากราบไหว้ แล้วมึงภาวนานั่งสู้ญาติโยมแก่ๆ ไม่ได้ แล้วมึงจะมาบวชทำไม"
จากนั้น ท่านจึงเคี่ยวเข็ญตัวเองเรื่อยมาโดยตั้งปณิธานว่า “เป็นไงเป็นกัน ตายเป็นตาย อยู่เป็นอยู่ พระพุทธเจ้าทำอย่างไร เราจะทำอย่างนั้น พระสาวกท่านปฏิบัติเคร่งครัดอย่างไร เราจะเคร่งครัดอย่างนั้น”
ต่อมาท่านได้ข่าวหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถระ ประสงค์จะไปฝากตัวเป็นศิษย์ จึงไปกราบลาท่านพ่อลี ธมฺมธโร ท่านพ่อลีเห็นดีเห็นงามเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งให้โอวาทว่า
"การไปหาครูบาอาจารย์ต้องปฏิบัติตัวให้ดี และเอาให้ถึงธรรมให้ได้ ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระแท้ พระจริง เราต้องทำตัวเราให้ถึงความจริงดังที่ท่านสอน
ถ้าเราไม่จริง เราจะไปปลอมปนอยู่กับท่านไม่ได้...เราไปหาท่าน เราต้องเป็นแบบท่าน และพยายามทำให้ถึงธรรมอย่างที่ท่านเห็น
แล้วเราก็จะกลมกลืนในสายทางแห่งธรรมอันเดียวกัน การอยู่กับท่านก็จะได้ผลที่สุดเป็นที่หมาย”
โฆษณา