14 พ.ค. 2023 เวลา 03:01 • ปรัชญา

“อนมัตตคบุคคล”

ผู้ที่หาต้นหาปลายไม่ได้ เรียกว่า อนมตฺตโค
คือไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยในภพชาติของวิญญาณ
บางดวงที่ไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์ ไม่ได้สร้างความดีอะไรไว้เลย
.
เหมือนมดแดงไต่ขอบด้ง มันหยุดที่ตรงไหนขอบด้ง
ตรงไหน ตรงปากกระโถนนี่
ตรงไหนที่สุดของมันดูสิ อยู่อย่างนี้แหละ
.
มันหมุนไปก็เจอของเก่า หมุนไปก็เจอของเก่า อยู่อย่างนี้แหละ
ความเกิดความตายของสัตว์ที่หาบุญกุศลไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้น
แล้วต้องการนักหรือ พิจารณาสิ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
สวนแสงธรรม ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒
โฆษณา