14 พ.ค. 2023 เวลา 21:18
หากพบว่าตนเองมีอาการ ไม่ทุกข์ ไม่สุข หรือไม่รู้สึกอะไรเลย รู้ไว้! อาจเข้าข่าย “ภาวะด้านชาทางความรู้สึก” ซึ่งภาวะนี้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรแล้ว แต่เป็นกลไกป้องกันจิตใจเมื่อเจอเรื่องร้ายถาโถม... อ่านต่อ
โฆษณา