กลุ่มผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศส ได้ทำโปสเตอร์รูป ปธน.มาครง ไว้หนวดจิ๋ม คล้ายเผด็จการนาซี ฮิตเลอร์ โดยใช้ตัวเลข 49.3 ซึ่งเป็นมาตราเกี่ยวกับการเลื่อนอายุรับสวัสดิการเกษียณอายุ ที่เสนอโดย ปธน.มาครง โดยให้นางอลิซาเบท บอร์น นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ทำการตราไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา