18 พ.ค. 2023 เวลา 18:50 • ข่าวรอบโลก

โปสเตอร์ มาครง-ทรง-ฮิตเลอร์ แปะไปทั่วฝรั่งเศส

กลุ่มผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศส ได้ทำโปสเตอร์รูป ปธน.มาครง ไว้หนวดจิ๋ม คล้ายเผด็จการนาซี ฮิตเลอร์ โดยใช้ตัวเลข 49.3 ซึ่งเป็นมาตราเกี่ยวกับการเลื่อนอายุรับสวัสดิการเกษียณอายุ ที่เสนอโดย ปธน.มาครง โดยให้นางอลิซาเบท บอร์น นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ทำการตราไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป
โฆษณา