การเลือกตั้งเป็นวิธีที่สุดแล้ว เพราะเสียงโวทดีกว่าเสียงปืน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา