22 พ.ค. 2023 เวลา 15:05 • ความคิดเห็น
คือโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับ ย้ำนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะ ผมคิดว่าไม่น่าจะทัน แต่จะทำได้สำเร็จในที่สุด
1
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรมีรายได้ต่อหัวที่มากขึ้น เพียงพอในการดำรงชีพเหมาะสม ไม่เดือดร้อน มีรัฐสวัสดิการ ระบบดี ราชการดี เอกชนก็ดี หลุดพ้นจากผู้มีรายได้น้อย หลุดพ้นจากภาวะผู้มีรายได้ปานกลาง เป็นผู้ที่มีรายได้สูง เข้าสู่ภาวะประเทศที่พัฒนาแล้ว
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่ดีนะครับ แต่ผมเชื่อมั่นว่า ถ้าหากเราปราบปรามคอรัปชั่นทั้งระบบไปได้ ด้วยความมีฝีมือจากรัฐบาลใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ผมคิดว่าผมเชื่อมั่นนะว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้าไปมีอำนาจ จะมีความยึดโยงกับประชาชนสูง เพราะเขามาจากประชาชนจริงๆ เพราะมันจะเป็นผลพวงให้ประชาชนจะสามารถตรวจสอบได้ทุกเม็ด นำไปสู่การทำงานที่โปร่งใส และจะพาให้ประเทศชาติเข้าสู่โหมดภาวะที่พัฒนาแล้วได้สำเร็จ
แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันคงจะไม่ทันในปี 2570 เหตุผลเพราะว่ามันมีหลายมิติที่จะต้องแก้ไข มีความเหลื่อมล้ำที่จะต้องแก้ไขอีกมากมาย มีผู้ที่ตกหล่นจากระบบอีกเยอะแยะ ซึ่งทุกอย่างมันสัมพันธ์กัน แต่ในที่สุดแล้วจะทำสำเร็จครับ
ถ้าหากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้สำเร็จ อีกหน่อยประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่เจริญแล้ว ที่มีความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ระบบการแพทย์ดี ระบบจัดการขยะดี มีรัฐธรรมนูญที่มีเสถียรภาพ กฎหมายดี ตุลาการเป็นธรรม องค์กรอิสระโปร่งใส สายไฟฟ้าอยู่ใต้ดิน ระบบระบายน้ำดี บ้านเมืองสะอาด ต่างจังหวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีขยะ ระบบคมนาคมดี ขนส่งมวลชน มีคุณภาพ ประชากรใช้รถส่วนตัวน้อยลง อากาศดี เป็นประเทศที่เจริญแล้วเทียบเท่าอารยประเทศได้ในที่สุด
1
โฆษณา