24 พ.ค. 2023 เวลา 08:13 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ซื้อหุ้นตอนไหนถึงจะได้รับ “เงินปันผล” ?

การลงทุนในหุ้น...นักลงทุนส่วนใหญ่ ก็มักคาดหวังผลตอบแทนในอนาคตที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ “กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain)” หรือ กำไรจากการขายหุ้น เช่น ซื้อหุ้นมา 100 หุ้น ราคา 5 บาท/หุ้น หรือมีมูลค่า ณ ราคาตลาด 100 x 5 = 500 บาท
เวลาผ่านไป 3 เดือน ราคาหุ้นขยับขึ้นเป็น 10 บาท ทำให้ราคาหุ้นที่ถืออยู่กลายเป็น 100 x 10 = 1,000 บาท และเมื่อเราขายหุ้นออกไป ณ เวลานี้ ก็เท่ากับว่าเราได้กำไรส่วนต่างของราคาหุ้นจำนวน 5 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 500 บาท
ผลตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ “เงินปันผล” (Dividend) ซึ่งเมื่อบริษัทสามารถทำกำไรได้ ก็สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นๆ โดยที่ส่วนใหญ่มักจะจ่ายกันอยู่ 1-2 ครั้ง/ปี
อย่างไรก็ตาม บางกรณีบริษัทที่มีกำไรก็อาจจะยังไม่ได้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากจะเก็บเงินในส่วนนั้นเป็นกำไรสะสมไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น นำไปไถ่ถอนหุ้นกู้/เงินกู้ยืม หรืออาจจะเก็บไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เป็นต้น
ซึ่งผู้ลงทุนก็ควรติดตามข่าวสาร และศึกษานโยบายของบริษัทนั้นๆ ให้ละเอียดก่อน การเลือกลงทุน
## แล้วต้อง “ซื้อหุ้นตอนไหนถึงจะได้รับเงินปันผล” ##
Image Credit: Anna Nekrashevich / www.pexels.com
คำตอบก็คือ... “ต้องถือหุ้นนั้นๆ ตั้งแต่ *ก่อน* จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิปันผล) แล้วถือไปจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็จะได้รับสิทธิรับปันผล
ตรงกันข้ามถ้าหากเราเข้าซื้อหุ้นในวัน XD หรือหลังจากวัน XD ไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลในรอบผลการดำเนินงานนั้นๆ ไปโดยปริยาย
## ตัวอย่าง ##
หุ้น TTW ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 มี.ค. 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ซึ่งก็หมายความว่าถ้าอยากได้เงินปันผลรอบนี้ ต้องซื้อหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD นั่นก็คือต้องซื้ออย่างช้าในวันที่ 7 มี.ค. 2566 จึงจะได้รับเงินปันผล
ทั้งนี้ หากขายหุ้นออกไปในวันที่เครื่องหมาย XD หรือวันที่ 8 มี.ค. 2566 ทันทีที่ตลาดเปิด ก็ยังคงได้รับเงินปันผลของงวดนี้ตามสัดส่วนที่ถืออยู่ก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรคำนึงถึงประเด็นของราคาหุ้นหลังประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วย เพราะเมื่อบริษัทประกาศจะจ่ายปันผลออกไป นักลงทุนบางกลุ่มที่ต้องการปันผลจะเข้าซื้อหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อรับปันผลในงวดนั้น ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปกติ
ในทางกลับกันเมื่อถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักจะตกลงมา เนื่องจากนักลงทุนที่ซื้อหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ได้รับสิทธิปันผลแล้ว อาจจะเริ่มทยอยขายหุ้นเพื่อทำกำไร และส่งผลกระทบให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงไป
1
Image Credit: Pixabay
นอกจากนี้ ราคาหุ้น (ส่วนใหญ่) มักจะลดลงใกล้เคียงกับเงินปันผลที่จ่ายออกไป เพราะนักลงทุนต่างรู้ และเข้าใจดีว่าราคาหุ้นก่อน XD เป็นราคาที่รวมเงินปันผลแล้ว ดังนั้น ราคาหุ้นหลัง XD จึงสะท้อนด้วยการหักเงินปันผลออกไป
แต่ก็มีอยู่ในบางกรณีที่หุ้นตัวนั้นๆ เป็นหุ้นดีมีมูลค่าเกินปันผลที่บริษัทจะจ่าย ก็เป็นไปได้ว่าราคาหุ้นหลัง XD จะไม่ลดลง ในกรณีแบบนี้ก็ถือว่านักลงทุนได้ทั้งเงินปันผล และมูลค่าหุ้นก็ไม่ลดลงตามไปด้วย
ท้ายที่สุดเมื่อนักลงทุนได้รับเงินปันผลแล้ว ก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% หมายความว่า...สมมุติถ้าเราได้เงินปันผลมา 10,000 บาท เราจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 10% (1,000 บาท) เหลือเงินที่ได้รับจริงคือ 9,000 บาทนั่นเอง
สรุป Timeline ว่าจะได้รับสิทธิปันผลหรือไม่ ให้เข้าใจง่ายๆ กันอีกครั้ง...
ซื้อวัน XD = ไม่ได้รับสิทธิปันผล
ซื้อก่อน XD = ได้รับสิทธิปันผล
ขายวัน XD = ได้รับสิทธิปันผล
Ref: บล.บัวหลวง
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited
โฆษณา