8 พ.ค. 2023 เวลา 02:26 • หุ้น & เศรษฐกิจ

❓❓ สรุปรวม "คำถาม-คำตอบ" จากการประชุมผู้ถือหุ้น TTW ❓❓

❓❓ สรุปรวม "คำถาม-คำตอบ" จากการประชุมผู้ถือหุ้น TTW ❓❓
(คลิกที่ลิงก์ใต้คำถามเพื่อเปิดดูแต่ละคำถาม-คำตอบ)
🔵 กำไรขั้นต้นในงบการเงินรวมปี 2565 ลดลงจากปี 2564 ประมาณ 3% ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนเพราะสาเหตุใด
🔵 สัญญาให้สิทธิในการดำเนินการผลิตน้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2566 มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
🔵 วิกฤตภัยแล้งมีแนวโน้มที่รุนแรงและยาวนานขึ้น จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำประปามากน้อยเพียงใดๆ
🔵 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมได้หรือไม่
🔵 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิลดลง เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทยังคงเดิม
🔵 โอกาสการลงทุนธุรกิจน้ำประปาในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือภูมิภาคอาเซียนมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ##
#AGM2023 #TTWAGM

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา