ความคิดเห็นบนชุมชน
ปันผล
  • 19
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 0
    สมาชิก
“เงินปันผล” (Dividend) การปันผลกำไรของบริษัทคืนแก่ผู้ถือหุ้น