ในยุคที่เทคโนโลยีเริ่มแทรกซึมเข้ามาในโลกการทำงานขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทักษะการทำงานหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตาม ไหนจะอาชีพนับล้านที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่และบางอาชีพก็ถูกเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่ ฉะนั้นคนทำงานต้องปรับตัวมากขึ้น การมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทำให้มีโอกาสต่อยอดในอาชีพได้มากกว่า
หาคำตอบเหล่านี้จากเหล่ากูรูชั้นนำระดับประเทศได้ในงาน “Tech ConNEXT Job Fair 2023 : Designing Your Life ดีไซน์อนาคตด้วยตัวคุณ” วันที่ 7-9 กรกฎาคมนี้ ณ True Digital Park West ชั้น 1-3 | BTS ปุณณวิถี
📍 รีบลงทะเบียนก่อนที่นั่งเต็ม : https://bit.ly/3MeFFnN
สภาเศรฐกิจโ.ลก (Word Economic Forum) รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ แต่หนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือ “คนทำงานต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับตลาดโลก” ฉะนั้นการมีทักษะที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจเป็นตัวนำทางและตัวกำหนดงานหรืออาชีพใหม่ของคุณก็เป็นได้
📍 โดย 10 ทักษะอาชีพที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน คือ
✅ 1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
✅ 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
✅ 3. ความยืดหยุ่น (Resilience, flexibility, and agility)
✅ 4. มีไฟ แรงบันดาลใจ และรู้จักตัวเอง (Motivation and self-awareness)
✅ 5. ชอบตั้งข้อสังเกต และอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Curiosity and lifelong learning)
✅ 6. มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเป็น (Technological literacy)
✅ 7. มีความน่าเชื่อถือและใส่ใจรายละเอียด (Dependability and attention to detail)
✅ 8.ใส่ใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเป็นผู้ฟังที่ดี (Empathy and active listening)
✅ 9. มีความเป็นผู้นำ และมีอิทธิพลในสังคม (Leadership and social influence)
✅ 10. มีทักษะ QC หรือ การควบคุมคุณภาพของงาน (Quality control)
ทั้งนี้ทักษะ “การคิดวิเคราะห์” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เป็น 2 ทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน ตามมาด้วย การมีความยืดหยุ่น การรู้จักตัวเอง มีแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ตลอดเวลาโดยทักษะดังกล่าวนับเป็นTop 5 ที่คนทำงานควรมี
ซึ่งการจัดลำดับล่าสุดนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เมื่อเทียบกับปี 2018 และ 2020 จากการสำรวจของหลายบริษัทพบว่า Critical Thinking มีความสำคัญมากกว่า Creative Thinking แต่ในปัจจุบัน “Creative thinking” กลับมีความสำคัญมากกว่า เพราะการทำงานต่างๆ เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น
จะเห็นได้ว่าทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีเพียงทักษะเดียวที่ติดอันดับ คือ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี ส่วนความสามารถในการทำความเข้าใจและทำงานร่วมกับ AI และ Big data พบว่าหลุดไปอยู่อันดับ 15 ในปีนี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังเป็นกุญแจสำคัญของการเกิดสายอาชีพใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันอาชีพที่มีอยู่ก็กำลังถูกกำจัดไปด้วยเทคโยโลยี AI เช่นกัน
ซึ่งในอนาคตความรู้ด้าน AI และ Big data คาดการณ์ว่าอาจเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ 7 ทำให้เกิดความกังวลว่าพวกปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อาจสร้างประโยชน์แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีพต่างๆ ในอนาคตได้ ฉะนั้น Soft skills ในอันดับ 4 และ 5 จึงมีความสำคัญมากขึ้น
ในทางกลับกันทักษะทางกายภาพ (Physical Skills) กลับถูกลดความสำคัญลง ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ ความเป็นพลเมืองโลก ความสามารถในการประมวลผลทางประสาทสัมผัส ความคล่องแคล่ว ความอดทน และความแม่นยำ เพราะหลายบริษัทมองว่าทักษะดังกล่าวอาจไม่สำคัญเท่าทักษะต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้
10 ทักษะดังกล่าว เป็นทักษะที่กำลังมาแรงในปีนี้และเป็นที่ต้องการของนายจ้าง ฉะนั้นคุณควรมีติดตัว ทั้งนี้ ในอนาคตทักษะไหนจะมีความสำคัญต่ออาชีพต่าง ๆ คงต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคตบ้าง
อ่านบทความได้ที่ : https://bit.ly/3ov6yvW
.
มาร่วม CONNEXT THE DOT ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจไปด้วยกัน
——————————————————
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 8

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา