เพื่อตอบโจทย์งาน Automation ให้มากขึ้นรองรับกับสถานการณ์ความซับซ้อนของงาน IT ล่าสุดมีการนำ IBM Watson Code Assistant มาสู่ผู้ใช้งาน Ansible นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการการทำงานกับเครื่องมือจาก 3rd Party เพื่อสร้างวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติได้แล้วภายใน Ansible 2.4
ผลผลิตความร่วมมือระหว่าง Red Hat และ IBM ภายใต้โปรเจ็ค Wisdom ที่เริ่มขึ้นในปีก่อนเริ่มผลิดอกออกผล ซึ่งเรื่องแรกก็คือ Ansible Lightspeed ที่ผสานพลังของ IBM Watson Code Assistant (Large Language Model : LLM) ทำให้ผู้ใช้งาน Ansible สามารถเรียกใช้ AI ด้วยภาษามนุษย์สร้าง YAML ที่ DevOps ใช้สร้างตัว Playbooks โดย AI นี้ถูกเทรนด้วยข้อมูลที่ได้จาก Ansible อย่างไรก็ดีทั้งสองบริษัทยืนยันว่าข้อมูลที่นำมาสอน AI ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรก่อนอย่างถูกต้อง
ความก้าวหน้าอีกเรื่องที่ Red Hat ประกาศในครั้งนี้คือ Ansible สามารถรับอีเว้นต์จากเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันของ 3rd Party และนำไปสู่การตอบสนองโดย Playbooks ต่อไปอย่างเครื่องมือ Observability และ Analytics เช่น Cisco ThousandEyes, CyberArk, Dynatrace, F5, IBM Instana, IBM Turbonomic, Palo Alto Networks, Zabbix และอื่นๆที่กำลังตามมา
รวมถึง Red Hat OpenShift, Red Hat Insights, AWS, Azure, GCP และ ServiceNow เป็นต้น ซึ่งปัญหาขององค์กรปัจจุบันก็คือระบบ Automation ที่พึ่งพาสคริปต์อย่างไร้การจัดการทำให้องค์กรวุ่นวายได้หากผู้ดูแลลาออก เนื่องจากอาจขาดเอกสารกำกับหรือบันทึกสิ่งต่างๆไว้ ดังนั้นการมีเครื่องมือทำควบคุมอย่างเป็นระบบย่อมบริหารจัดการได้ดีกว่า แถมยังง่ายขึ้นแล้วด้วย AI
1 ถูกใจ
91 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา