27 พ.ค. 2023 เวลา 19:18 • การศึกษา
ใช้บ่อยๆ หาสภาพแวดล้อมที่ทำให้ได้ ฟังพูดอ่านเขียน บ่อยๆ หนัง เพลง บทความ social media และค่อยๆเก็บสะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆ 👍🏻👍🏻
โฆษณา