2 มิ.ย. 2023 เวลา 09:05 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

การใช้ ChatGPT / Generative AI ในอุตสาหกรรมการผลิต

สิ่งสำคัญที่ทำให้ Generative AI ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนบทบาทจากการสนับสนุนมนุษย์ในการสร้างสรรค์ผลงานมาเป็นทำงานเหล่านี้แทนทั้งหมด ไปจนถึงเปลี่ยนการทำงานจากที่มนุษย์สั่งเครื่องจักรจาก “ทำงานอย่างไร” มาเป็น “ทำงานอะไร” เช่น สั่งให้ ChatGPT เขียนบทความแทนการเขียนเอง หรือสั่งให้ MidJourney สร้างรูปขึ้นมาแทนการลากเส้นด้วยตัวเอง
ซึ่งแม้ว่า Generative AI สามารถใช้ในการทำงานได้ แต่ไม่ใช่ 100% ยกตัวอย่างเช่น หากใช้ AI เขียนโปรแกรม ก็จำเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งหมายถึง มนุษย์จะยังไม่ถูกแทนที่ในเร็ว ๆ นี้ แต่ก็สะท้อนว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ การออกแบบ และการทำงานเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม AI ไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียว เมื่อนำมาใช้งานก็มีข้อควรระวังดังนี้
AI ไม่ได้ถูกเสมอ : หลายคนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ถูกเสมอ อย่างไรก็ตาม AI ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ChatGPT ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แต่ฐานข้อมูลนี้ยังมีข้อมูลผิดพลาดจำนวนมาก
- AI ไม่ได้อัปเดตตลอดเวลา : AI ใช้ฐานข้อมูลที่ตายตัวเมื่อถูกสร้างขึ้น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะไม่ทันต่อเหตุกรณ์ เช่น หากผู้ใช้ย้ายเครื่องจักรในโรงงาน Digital Twin ก็จะมีข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจนกว่าจะได้รับการอัปเดต
- AI ใช้งานได้เสมอ : ในขณะเดียวกัน หาก AI มีการอัปเดตทุกวัน ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาใหม่ ๆ ได้ เช่น AI ทำงานขัดข้อง
- AI ไม่มีข้อมูลในภาษาที่ต้องการ : ศักยภาพของ AI ไม่ได้อยู่ที่ฐานข้อมูลที่มีอยู่ แต่เป็นการเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านภาษาต่าง ๆ ซึ่งนาย Kenn อธิบายว่า หากแยกโมเดลข้อมูลและโมเดลภาษาออกจากกันก็จะทำงานได้ดีขึ้น
- AI อาจเข้าใจความหมายผิด : ระบบอุตสาหกรรมถูกสร้างขึ้นบนฐานข้อมูลเชิงเทคนิค ซึ่งหมายความว่าฐานข้อมูลนี้อาจมีความหมายต่างกับภาษาธรรมชาติ
“Generative AI จึงไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่มนุษย์ แต่จะมาช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเอง”
อ่านข่าวและบทความอื่น ๆ ได้ที่ https://www.mreport.co.th/?utm_source=bd
ติดตาม M Report ได้ที่
LINE Official : https://bit.ly/357ySYm
โฆษณา