ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวทั้งนั้น อยู่ที่การควบคุมแล้วแสดงออกมาว่ามากหรือน้อย ควบคู่กับการให้ คงแก้ไขยาก สังเกตดูคนแบบนี้มักจะจิตพร่องคือไม่เต็ม จิตขาด ชอบเรียกร้อง แย่งชิง ทำใจยอมรับอย่างเดียว ให้อะไรได้ก็ให้ เขาน่าสงสาร เราต้องเอ็นดูตนเองด้วยถ้ามากไปก็ถอย เดี๋ยวเอ็นเราขาด อย่าให้ตนเองเป็นทุกข์ รัชกาลที่๙สอนว่าสังคมจะต้องมีทั้งผู้รับและผู้ให้ มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ในสังคมมีคนเห็นแก่ตัวแบบนี้มากๆ ร้องแต่จะเอา กลียุคเหมือนทั่วโลกคนกำลังมีความโลภแย่งชิงทรัพยากรกัน หลบค่ะ
โฆษณา