6 มิ.ย. 2023 เวลา 06:00 • การศึกษา

❤จะดีแค่ไหนถ้ารู้จักเคล็ดลับในการจัดการอารมณ์ด้วยตนเองในชั้นเรียน 👧👦

วันนี้ #สภาการศึกษา ชวนทุกท่านเรียนรู้ 10 เคล็ดลับในการฝึกทักษะทางอารมณ์และสังคมในชั้นเรียน 📣 การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning: SEL)กระบวนการที่เด็กเรียนรู้เพื่อจัดการอารมณ์ตนเอง 🧸 สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
😀มาดูเคล็ดลับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในชั้นเรียน 10 ประการกันค่ะ
1. ส่งเสริมการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีหรือ Emojiก่อนเข้าห้องเรียน🤩
2. เปิดโอกาสการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมด้านความสัมพันธ์👬
3. สร้างความตระหนักรู้ด้านสังคมอย่างเหมาะสม เข้าใจ ยอมรับความแตกต่าง🌍
4. สร้างคำศัพท์ เรียนรู้ สื่อสารทางอารมณ์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน✨
5. เขียนสะท้อนความคิด (Reflective Writing)💡 เด็กสามารถแสดงออกด้วยวิธีที่ต่างออกไป
6 จัดมุมสงบสติอารมณ์ ให้เด็กได้พิจารณาตนเองก่อนกลับเข้าสู่กลุ่มอีกครั้ง🧘‍
7. เปิดโอกาสให้เด็กเล่าความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไร🙋‍
8. สอนให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน พิจารณาความคิด รู้ข้อจำกัดในการควบคุมอารมณ์ และมองโลกในแง่ดี🧘‍
9. ส่งเสริมการแสดงออกผ่านงานศิลปะ✍
10. สอนให้ทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน ทำโครงงานเป็นกลุ่มแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความสำคัญ🤼‍
🔎 เอกสารฉบับเต็ม https://shorturl.asia/1oSFW
✏ สอบถามความรู้เพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
#OECnews #สภาการศึกษา #การศึกษา #Social-Emotion #learning
📝OEC NEWS สภาการศึกษา
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
โฆษณา